8 ข้อที่ต้องตรวจเช็คว่า "ถึงเวลาจะต้องทำเว็บไซต์สำหรับบริษัทหรือยัง?"

คุณมีสินค้าหรือบริการที่ขายออนไลน์ได้หรือไม่

สินค้าหรือบริการของคุณสามารถอธิบายรายละเอียดบนเว็บไซต์ได้?

สินค้าหรือบริการของคุณสามารถจัดส่งหรือให้บริการออนไลน์ได้?

คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับเว็บไซต์ของคุณหรือไม่

คุณต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มยอดขาย?

คุณต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อสร้างแบรนด์?

คุณต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลลูกค้า?

คุณมีแผนสำหรับการตลาดเว็บไซต์ของคุณหรือไม่

คุณจะดึงดูดลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณอย่างไร?

คุณจะรักษาฐานลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณอย่างไร?

คุณจะวัดผลประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณอย่างไร?

คุณมีเนื้อหาที่เพียงพอสำหรับเว็บไซต์ของคุณหรือไม่

คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ?

คุณมีรูปภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ?

คุณมีบทความหรือบล็อกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ?

คุณมีโดเมนเนมที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณหรือไม่

โดเมนเนมจดจำง่ายและสะกดได้ง่ายหรือไม่?

โดเมนเนมเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ?

โดเมนเนมมีนามสกุลที่เหมาะสม (.com, .net, .org)

คุณมีเว็บโฮสติ้งที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณหรือไม่

เว็บโฮสติ้งมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอสำหรับเว็บไซต์ของคุณ?

เว็บโฮสติ้งมี bandwidth เพียงพอสำหรับเว็บไซต์ของคุณ?

เว็บโฮสติ้งมี uptime ที่ดี?